წარმოგიდგენთ BDO Georgia-ს საგადასახადო მიმართულების მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო მაცნის თებერვლის გამოცემას, სადაც დეტალურად გაეცნობით 2020 წლის დეკემბერსა და 2021-ის იანვარში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, ისეთ თემებზე, როგორებიცაა:

 • საგადასახადო შეღავათები პანდემიასთან დაკავშირებით
 • დღგ-ის ინსტრუქცია
 • საერთაშორისო კომპანიის მიერ განაწილებული მოგების გადასახადის დეკლარირება
 • დაქირავებულ პირთა რეესტრი
 • დისტანციური საკონტროლო შესყიდვა
 • დღგ-ის გადამხდელისთვის კვალიფიციური/არაკვალიფიციურის სტატუსის მინიჭების შესახებ
 • ცვლილება მთავრობის დადგენილებაში 200 ლარიანი კომპენსაციის გაცემის შესახებ

ცვლილება კანონში

საგადასახადო შეღავათები პანდემიასთან დაკავშირებით

საქართველოს პარლამენტის #83-IIრს-Xმპ კანონით 2021 წლის 5 იანვარს ცვლილებები შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში. კერძოდ ცვლილება შევიდა 309-ე მუხლის 112-ე, 113-ე და 115-2 ნაწილებში და დაემატა 114(1).

ცვლილება ბრძანებაში

 • დღგ-ის ინსტრუქცია
 • საერთაშორისო კომპანიის მიერ განაწილებული მოგების გადასახადის დეკლარირება
 • დაქირავებულ პირთა რეესტრი
 • დისტანციური საკონტროლო შესყიდვა
 • დღგ-ის გადამხდელისთვის კვალიფიციური/არაკვალიფიციური სტატუსის მინიჭების შესახებ

მთავრობის დადგენილება 

 • ცვლილება მთავრობის დადგენილებაში 200-ლარიანი კომპენსაციის გაცემის შესახებ

დეტალურად სანახავად ჩამოტვირთეთ საკანონმდებლო მაცნე.

BDO Academy-ში 1-ლ და 2 მარტს ვატარებთ Online სემინარს „საგადასახადო სიახლეები: დღგ-ის რეფორმა და სხვა გადასახადები“, რომლის მიზანია მსმენელებს გააცნოს 2020 წელს ამოქმედებული მნიშვნელოვანი საგადასახადო სიახლეები დღგ-ის ახალი რეფორმისა და სხვა გადასახადების შესახებ, რომელიც მოიცავს ძირითად პრინციპებსა და დეტალებს ოფიციალური საილუსტრაციო ქეისების მაგალითზე.