კორპორატიული ტრენინგები

მოცემული კურსების გარდა, BDO Academy-ში დამკვიდრებულია კორპორატიული ტრენინგების ჩატარების პრაქტიკა, რაც გულისხმობს კომპანიის ბიზნეს პროცესებზე მორგებული ტრენინგ-პროგრამების შექმნასა და ჩატარებას მოთხოვნის შესაბამისად.

საკონტაქტო ინფორმაცია