კორპორატიული ტრენინგები

მოცემული კურსების გარდა, „BDO აკადემიაში” დამკვიდრებულია კორპორატიული ტრენინგების ჩატარების პრაქტიკა, რაც გულისხმობს კომპანიის ბიზნეს პროცესებზე მორგებული ტრენინგ-პროგრამების შექმნასა და ჩატარებას მოთხოვნის შესაბამისად.

საკონტაქტო ინფორმაცია