ეფექტური მომსახურება 

მომხმარებელების კმაყოფილება ბიზნესის ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. კურსი საშუალებას მოგცემთ დეტალურად გაეცნოთ მომხმარებელთან ურთიერთობის ყველა ეტაპს, პრაქტიკული სავარჯიშოების საშუალებით თვალსაჩინოდ დაინახოთ მომსახურების პროცესში არსებული პრობლემები და გაეცნოთ ამ პრობლემების გამოსწორების გზებს, მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესოთ სერვისის მართვა.

კურსი განკუთვნილია:

 • ოპერატორებისათვის
 • ადმინისტრატორებისათვის
 • კრედიტ ოფიცრებისათვის
 • ყველასთვის, ვისაც საქმიანი ურთიერთობები აქვს მომხმარებლებთან.

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებთ:

 • მომსახურების პროცესის გაუმჯობესებას
 • მომხმარებლის საჭიროებების სწორად და სწრაფად განსაზღვრას
 • სტრესის მართვას მომსახურების პროცესში
 • რთულ მომხმარებელთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას
 • კონფლიქტური სიტუაციების შემცირებას

ტრენინგს ექნება პრაქტიკული ხასიათი. განხილული იქნება ქეისები, რომლებშიც აქტიურად ჩაერთვებიან მონაწილეები.

თემატიკა

 • რა არის მომსახურება
 • მომსახურების ეტაპები
 • პირველადი კონტაქტი
 • სუბიექტური რეალობა
 • სხეულის ენა
 • მოთხოვნილების გამოვლენა
 • კითხვის დასმის ტექნიკა
 • მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება და ალტერნატივები
 • გაყიდვების პროცესის მართვა
 • რთულ მომხმარებელთან ურთიერთობა
 • ნეგატიური ინფორმაციის მიწოდება
 • მომსახურების სტანდარტების შემუშავება ჯგუფებში

ელენე ზერეკიძე

უფროსი ტრენინგის კონსულტანტი


მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილებით, მოწვეული ლექტორი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ეთიკისა და პროფესიული უნარების მოდულის და Accountant in Business – F1-ს კურსზე.

ხანგრძლივობა: 12 საათი

ღირებულება: განსხვავებული

რეგისტრაცია
სილაბუსი