About nmishveladze@bdo.ge

This author has not yet filled in any details.
So far nmishveladze@bdo.ge has created 64 blog entries.

ცვლილება ბრძანებაში დაქირავებულ პირთა რეესტრის შესახებ

2023-09-25T14:37:08+04:00

2023 წლის 9 აგვისტოს გამოქვეყნდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №14559, რომლის თანახმადაც ცვლილება შევიდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 11 აპრილის №9021 ბრძანებაში „საგადასახადო ორგანოს მიერ ცალკეული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“. ცვლილების შედეგად, მეთოდურ მითითებას დაემატა ახალი პუნქტი და დანართი, რომელიც ეხება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული საგადასახადო სამართალდარღვევის - დაქირავებულ პირთა რეესტრში დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაციის წარუდგენლობისთვის (288(5) მუხლი) ფულადი ჯარიმის ნაცვლად გაფრთხილების გამოყენების შესახებ ღონისძიებებს. სსკ-ის 288(5) მუხლის თანახმად, პირის მიერ დაქირავებულ პირთა რეესტრში დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაციის წარუდგენლობა იწვევს პირის დაჯარიმებას ყოველ დაქირავებულ პირზე 200 ლარის ოდენობით. ცვლილების შედეგად კი, აღნიშნულ ბრძანებაში დამტკიცდა ახალი დანართი №5, [...]

ცვლილება ბრძანებაში დაქირავებულ პირთა რეესტრის შესახებ2023-09-25T14:37:08+04:00

როგორ გავხდე PHRi-ის ტიტულოსანი?

2023-09-25T14:12:49+04:00

HRCI® არის ადამიანური რესურსების პროფესიის უმაღლესი სასერტიფიკატო და სასწავლო ორგანიზაცია, რომელიც 45 წელზე მეტია გლობალურ სტანდარტებს ადგენს ადამიანური რესურსების გამოცდილებისა და მაღალი ხარისხის შესაქმნელად. „ადამიანური რესურსების მართვის სერტიფიცირების ინსტიტუტი“ (HRCI) ავითარებს და ახორციელებს როგორც მსოფლიო დონის სწავლებას, ასევე რვა გლობალური სერთიფიკატის ადმინისტრირებას. BDO Academy უკვე რამდენიმე წელია, რაც მსოფლიოში HR-ის კუთხით ლიდერი ორგანიზაციის HRCI-ის გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსების ოფიციალური პროვაიდერის (CPP) სტატუსის მფლობელია და დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს როგორც PHRi-ის, ასევე SPHRi-ის საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსებს. ამ ბლოგში მიიღებთ ყველა იმ კითხვაზე პასუხს, რომელიც PHRi-ის ტიტულს უკავშირდება. 1. რა უპირატესობები გააჩნია HRCI-ის ტიტულებს? HRCI-ის ტიტულის უპირატესობებია: დასაქმების შესაძლებლობა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის [...]

როგორ გავხდე PHRi-ის ტიტულოსანი?2023-09-25T14:12:49+04:00

ყველაფერი, რაც CFA-ის შესახებ უნდა იცოდეთ

2023-09-19T16:51:04+04:00

CFA ინსტიტუტი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გლობალური ასოციაციაა ფინანსებისა და ინვესტიციების პროფესიონალებისთვის. CFA ინსტიტუტის მიერ შექმნილი პროგრამა ფინანსების მიმართულებით ერთ-ერთი საუკეთესო და პრესტიჟული დისტანციური სასწავლო პროგრამაა; იგი მოიცავს 3 გამოცდას და ამოწმებს ინვესტიციების ანალიზის, აქტივების შეფასების, პორტფელის მართვისა და ქონების დაგეგმვის საფუძვლებს და ამასთან, ამკვიდრებს უმაღლეს ეთიკურ და პროფესიულ სტანდარტებს. CFA-ის პროგრამის წარმატებით დასრულებისა და CFA-ის წოდების (CFA Charterholder) მისაღებად საჭიროა გრძელი და რთული გზის გავლა, რომელიც არა მხოლოდ საგნის ცოდნას, არამედ აპლიკანტის გამძლეობას, მონდომებასა და ნებისყოფას ამოწმებს. ამ ბლოგში გაეცნობით CFA Level I-ის გამოცდის შესახებ ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებზე პასუხებს. 1. რა არის CFA charter და როგორ მივიღოთ იგი? CFA charter [...]

ყველაფერი, რაც CFA-ის შესახებ უნდა იცოდეთ2023-09-19T16:51:04+04:00

მოქმედების თავისუფლების ფარგლები – „შიკანა“

2023-05-17T14:27:29+04:00

სამართლის დოქტრინაში ვხვდებით ტერმინს „შიკანა“, რომლის ნორმატიულ შინაარსსაც კოდექსის 115-ე მუხლში ვეცნობით. ტერმინი „შიკანა“ გულისხმობს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას ისე, რომ სხვას მიადგეს ზიანი და შეილახოს მათი უფლებები. „სამოქალაქო ურთიერთობის მონაწილეებს შეუძლიათ განახორციელონ კანონით აუკრძალავი, მათ შორის კანონით პირდაპირ გაუთვალისწინებელი ნებისმიერი მოქმედება“ - სამოქალაქო კოდექსის ეს დანაწესი პირის მოქმედების თავისუფლების ფარგლებს ადგენს, რაც თავისთავად, მიმართულია სამოქალაქო ბრუნვის გამარტივების და შესაბამისად, განვითარებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედების თავისუფლების ფარგლები სამოქალაქო ურთიერთობის და ზოგადად, სამართლის განვითარების წყარო ხდება, ბუნებრივია, ის ვერ იქნება შეუზღუდავი. სწორედ ამიტომ, სამართლის დოქტრინაში ვხვდებით ტერმინს „შიკანა“, რომლის ნორმატიულ შინაარსსაც კოდექსის 115-ე მუხლში ვეცნობით. აღნიშნული მუხლი პირის ქცევის თავისუფლების ფარგლებს ზღუდავს „მართლზომიერების [...]

მოქმედების თავისუფლების ფარგლები – „შიკანა“2023-05-17T14:27:29+04:00

2023 წლის აპრილის თვის 3 მნიშვნელოვანი საგადასახადო სიახლე

2023-05-03T14:40:52+04:00

2023 წლის 18 აპრილს გამოქვეყნდა საქართველოს კანონი №2768-XIმს-Xმპ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც ძალაში შევიდა 2023 წლის 19 აპრილიდან. აღნიშნული კანონით განხორციელდა რამდენიმე ცვლილება საგადასახადო კოდექსში, მათ შორის: ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირისთვის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულების განსაზღვრისას ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი არ გაითვალისწინება. განისაზღვრა ახალი სამართალდარღვევის სახე - დაქირავებულ პირთა რეესტრში დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაციის წარუდგენლობა (მუხლი 2885.), რაც დაქირავებულ პირთა რეესტრში არასწორი/არასრული ინფორმაციის შეტანისათვის ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის ზომას თითოეულ დაქირავებულ პირზე 200 ლარის ოდენობით. იზრდება საგადასახადო სამართალდარღვევისთვის ფულადი ჯარიმის ნაცვლად გაფრთხილების გამოყენების შესაძლებლობა. კერძოდ, საგადასახადო კოდექსის 270-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებულ საგადასახადო სამართალდარღვევათა ჩამონათვალს, რომლებისთვისაც [...]

2023 წლის აპრილის თვის 3 მნიშვნელოვანი საგადასახადო სიახლე2023-05-03T14:40:52+04:00

„თეგეტა მოტორსის“ თანამშრომლებისთვის ტრენინგი „მონაცემთა ვიზუალიზაცია“ ჩატარდა

2023-04-19T12:25:40+04:00

BDO Academy-მ „თეგეტა მოტორსის“ გუნდისთვის, თანამშრომელთა სწავლებისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში, ჩაატარა ტრენინგების სერია თემაზე – მონაცემთა ვიზუალიზაცია. კურსის მიზანი იყო მონაწილეებს, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სახის სავარჯიშოებით, გაეცნოთ მონაცემთა ვიზუალიზაციის თანამედროვე საშუალება - Microsoft Power BI, როგორც ეფექტური ინსტრუმენტი ყოველდღიური სამუშაოს შესრულებისთვის. ტრენინგის განმავლობაში განხილული იქნა სხვადასხვა ქეისები, თუმცა Case Studies გარდა, მონაწილეებმა შეასრულეს ინდივიდუალური დავალებები, რომლებიც მოიცავდა Power BI-ში ანგარიშგებების აწყობასა და პრეზენტაციის მომზადებას. კურსის განმავლობაში განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა: მონაცემების წყაროების ტიპები ერთმანეთისგან განცალკევებული წყაროებიდან წამოსული მონაცემების საერთო სივრცესა და ფორმატში მოქცევა მონაცემების მოდელების შექმნა მონაცემების მომზადება ვიზუალიზაციისთვის ანალიტიკური პროცესის ეტაპები ვიზუალიზაციის სხვადასხვა მეთოდები ანალიტიკური მიზნის შესაბამისი [...]

„თეგეტა მოტორსის“ თანამშრომლებისთვის ტრენინგი „მონაცემთა ვიზუალიზაცია“ ჩატარდა2023-04-19T12:25:40+04:00

4 მნიშვნელოვანი ფაქტი ACCA Global-ის საერთაშორისო გამოცდის შესახებ

2023-03-31T13:26:08+04:00

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), იგივე პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი არის გლობალურად აღიარებული პროფესიონალი ბუღალტრული აღრიცხვის კვალიფიკაცია, რომელიც ხსნის დასაქმების ფართო სპექტრს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. აღნიშნულ ბლოგში გაგაცნობთ იმ 4 მნიშვნელოვან ფაქტს, რომელიც დაგეხმარებათ ACCA Global-ის კვალიფიკაციისა და წევრობის გზაზე. 1. რამდენი გამოცდის ჩაბარება არის საჭირო ACCA Global-ის წევრობისთვის? მათ, ვისაც ACCA-ის კვალიფიკაციის მიღება და Global-ის წევრობა სურთ, საჭიროა 13 გამოცდის ჩაბარება, 3 წლიანი პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება და ეთიკისა და პროფესიონალური მოდულის დასრულება. ACCA Global-ის სასერტიფიკატო გამოცდები განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ფინანსების, ბიზნესისა და ზოგადად მენეჯმენტის მიმართულებით სურთ განვითარება. თითოეული წიგნი კი, სხვადასხვა მნიშნველოვანი უნარებისა და ცოდნის გაღრმავებას უწყობს ხელს. გამოცდები [...]

4 მნიშვნელოვანი ფაქტი ACCA Global-ის საერთაშორისო გამოცდის შესახებ2023-03-31T13:26:08+04:00

მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსების წესის ცვლილება

2023-03-27T12:27:54+04:00

2022 წლის 6 დეკემბერს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც სავალდებულო გახდა მარტის თვის საანგარიშო პერიოდზე მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის წარდგენისას „სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთის“ დანართში შემდეგი გრაფების შევსება:  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთი წლის ბოლოს. ძირითადი საშუალებების ნაშთი წლის ბოლოს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 2023 წლის საანგარიშო პერიოდიდან ხსენებული გრაფების შევსების გარეშე შეიზღუდება მოგების გადასახადის მარტის თვის დეკლარაციის გადაგზავნა. 1. რა ვადაში ხდება დეკლარაციის წარდგენა და გადასახადის გადახდა ? საწარმო მოგების გადასახადის დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს ყოველთვიურად არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა და ამავე ვადაში გადაიხდის მოგების გადასახადს. 2023 წლის მარტის დეკლარაციის წარდგენის ვადად განისაზღვრა 18 [...]

მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსების წესის ცვლილება2023-03-27T12:27:54+04:00

რა უნდა ვიცოდეთ ACCA Performance Management-ის გამოცდის შესახებ

2023-03-09T18:11:35+04:00

ACCA კვალიფიკაცია, იგივე პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი, არის გლობალურად აღიარებული პროფესიონალი ბუღალტრული აღრიცხვის კვალიფიკაცია, რომელიც გიხსნით დასაქმების ფართო სპექტრს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ACCA-ის კვალიფიკაციის მისაღებად კანდიდატებს 14 გამოცდის ჩაბარება უწევთ, მათ შორის არის - ACCA Performance Management, რომლის შედეგადაც კანდიდატებს აქვთ საშუალება აიმაღლონ ცოდნა და კვალიფიკაცია მენეჯერულ აღრიცხვაში. ამ ბლოგში გთავაზობთ მცირე გზამკვლევს, რომელიც ACCA Performance Management-ის გამოცდის ჩაბარებაში დაგეხმარებათ. 1. რა საკითხებს მოიცავს ACCA Performance Management (F5)-ის გამოცდა ? ACCA PM-ის გამოცდის მეშვეობით კანდიდატს აქვს საშუალება გაიმყაროს ცოდნა, ისეთი მნიშნველოვანი თემების გარშემო, რომლებიც ყოველდღიურად გამოყენებადია სამუშაო პროცესში. ACCA PM-ის საგამოცდო თემებია: Management Information Systems and Data Analytics Specialist Cost and Management [...]

რა უნდა ვიცოდეთ ACCA Performance Management-ის გამოცდის შესახებ2023-03-09T18:11:35+04:00

ყველაფერი PMP-ის საერთაშორისო გამოცდის შესახებ

2022-10-07T11:13:38+04:00

Project Management Professional (PMP) არის საერთაშორისოდ აღიარებული და ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სერტიფიკატი პროექტების მართვაში, რომელსაც პროექტების მართვის ინსტიტუტი (PMI) გთავაზობთ. PMI არის წამყვანი პროფესიული ასოციაცია, სადაც გაწევრიანებულია პროექტების მართვის მილიონობით პროფესიონალი და ინდივიდუალური პირი. PMI ქმნის გლობალურად აღიარებულ სტანდარტებს, სერტიფიკატებს, ონლაინ კურსებს, ინსტრუმენტებს, ციფრულ პუბლიკაციებსა და პროფესიულ საზოგადოებებს 214 ქვეყნის მასშტაბით. ამ ბლოგში გაეცნობით PMP-ის გამოცდის შესახებ ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებზე პასუხებს. 1. ვისთვის არის PMP-ის სერტიფიცირება განკუთვნილი? PMP-ის სერტიფიკატი განკუთვნილია მოქმედი პროექტის მენეჯერებისთვის. აღნიშნული სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ მის მფლობელ მენეჯერებს აქვთ ყველა ის უნარი და ცოდნა, რაც საჭიროა პროექტის წარმატებული განხორციელებისთვის და განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას მათ უნარებზე - მართონ პროექტში [...]

ყველაფერი PMP-ის საერთაშორისო გამოცდის შესახებ2022-10-07T11:13:38+04:00