CFA ინსტიტუტი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გლობალური ასოციაციაა ფინანსებისა და ინვესტიციების პროფესიონალებისთვის.

CFA ინსტიტუტის მიერ შექმნილი პროგრამა ფინანსების მიმართულებით ერთ-ერთი საუკეთესო და პრესტიჟული დისტანციური სასწავლო პროგრამაა; იგი მოიცავს 3 გამოცდას და ამოწმებს ინვესტიციების ანალიზის, აქტივების შეფასების, პორტფელის მართვისა და ქონების დაგეგმვის საფუძვლებს და ამასთან, ამკვიდრებს უმაღლეს ეთიკურ და პროფესიულ სტანდარტებს.

CFA-ის პროგრამის წარმატებით დასრულებისა და CFA-ის წოდების (CFA Charterholder) მისაღებად საჭიროა გრძელი და რთული გზის გავლა, რომელიც არა მხოლოდ საგნის ცოდნას, არამედ აპლიკანტის გამძლეობას, მონდომებასა და ნებისყოფას ამოწმებს.

ამ ბლოგში გაეცნობით CFA Level I-ის გამოცდის შესახებ ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებზე პასუხებს.

1. რა არის CFA charter და როგორ მივიღოთ იგი?

CFA charter არის პროფესიული წოდება, რომელიც კანდიდატს CFA-ის სამი დონის გამოცდისა და შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების დაგროვების შემდგომ ენიჭება. CFA-ის გამოცდებისთვის მზადებით, კანდიდატს საკუთარ თავზე მუშაობისა და თვითდისციპლინის ისეთი უნარ-ჩვევები უმუშავდება, რომლებიც არანაკლებ ფასეულია პროფესიული საქმიანობისას.

2. არის თუ არა CFA-ის წოდება აკადემიური ხარისხი?

CFA-ის წოდება არ არის აკადემიური ხარისხი. ეს არის საერთაშორისო პროფესიული წოდება/სერტიფიკატი რომელსაც ფინანსების, საინვესტიციო ანალიზისა და პორტფელის მენეჯმენტის კუთხით მომუშავე პროფესიონალები, ხშირად მაგისტრის ხარისხსაც უთანაბრებენ ხოლმე.

3. როდის ტარდება CFA Level I-ის გამოცდა?

CFA Level I-ის გამოცდა ყოველწლიურად წელიწადში 4-ჯერ ტარდება. 2022 წლისთვის გამოცდები შემდეგ თარიღებშია ჩანიშნული:

 • February 15–21, 2022
 • May 17-23, 2022
 • August 23-29, 2022 (ადრეული რეგისტრაციის ბოლო ვადა 1-ლი თებერვალი, 2022)

გამოცდის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam

4. დარეგისტრირების შემდეგ შემიძლია თუ არა CFA გამოცდის გადადება?

CFA-ის გამოცდის გადადება შეგიძლიათ ძირითადად სამედიცინო მიზეზების გამო. გამოცდის გადადებაზე მარტივი გზა – მისი გაუქმებაა, რა შემთხვევაშიც სარეგისტრაციო მოსაკრებელი უკან აღარ ბრუნდება.

5. რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდე CFA-ის გამოცდაზე გასასვლელად?

პირს, რომელსაც სურს დარეგისტრირდეს Level I-ის გამოცდაზე, უნდა ჰქონდეს საერთაშორისო სამგზავრო პასპორტი. გარდა ამისა, კანდიდატმა გამოცდაზე რეგისტრაციისთვის უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნებიდან ერთ-ერთი:

 • მიღებული უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული) დიპლომი ან იყოს ბაკალავრის ხარისხის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი
 • დაგროვებული უნდა ჰქონდეს 4 000 საათი შესაბამისი პროფესიული სამუშაო გამოცდილება ან/და სამუშაო გამოცდილებისა და უმაღლესი განათლების შესაბამისი კომბინაცია.

6. რა ფორმატში ტარდება CFA Level I-ის გამოცდა?

CFA Level I-ის გამოცდა 2021 წლიდან კომპიუტერიზებული ფორმატით ტარდება CFA Institute-ის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ ტესტ-ცენტრებში. გამოცდა ორ სესიად არის დაყოფილი – თითოეულის ხანგრძლივობა 2 საათსა და 15 წუთს შეადგენს და 90 ტესტურ დავალებას (multiple choice questions) მოიცავს.

7. რა საგნების ან თემების გამოცდა ხდება I დონეზე?

2022 წლის პირველი დონის გამოცდა მოიცავს შემდეგ თემებს:

 • Quantitative Methods
 • Financial Reporting and Analysis
 • Corporate Issuers
 • Equity Investments
 • Fixed Income 
 • Derivatives
 • Alternative Investments 
 • Portfolio Management and Wealth Planning
 • Economics
 • Ethical and Professional standards

8. როგორია CFA Level I-ის გამოცდის წონითი კატეგორიები?

 • Ethical and Professional Standards: 15-20%
 • Quantitative Methods: 8-12% 
 • Economics: 8-12%
 • Financial Reporting and Analysis: 13-17%
 • Corporate Issuers: 8-12%
 • Equity Investments: 10-12%
 • Fixed Income: 10-12%
 • Derivatives: 5-8%
 • Alternative Investments: 5-8%
 • Portfolio Management and Wealth Planning: 5-8%

9. რა დრო სჭირდება გამოცდისთვის მომზადებას?

გამოცდისთვის მოსამზადებლად საჭიროა საშუალოდ – 300 საათი (დაახლოებით 4-6 თვე). BDO Academy-ში გთავაზობთ ინტენსიურ და ინტერაქტიულ 4 თვიან კურსს, რომელიც ჯამში 30 შეხვედრას მოიცავს (90 სთ).

4 აპრილიდან ვიწყებთ CFA-ის პირველი დონის აგვისტოს გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსს. 

10. როგორია CFA Level I-ის გამოცდის ჩაბარების დონე?

CFA ინსტიტუტის მონაცემებით, საშუალოდ, გამოცდაზე გამსვლელი კანდიდატების მხოლოდ 42% აბარებს გამოცდას.

11. რა ღირს გამოცდაზე გასვლა?

გამოცდის ღირებულება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ადრე დარეგისტრირდებით მასზე. უპირველეს ყოვლისა, CFA პროგრამაზე რეგისტრაციის ერთჯერადი საფასურია 450 აშშ დოლარი. ამასთანავე, ყოველ ჯერზე უნდა გადაიხადოთ შესაბამის გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასური. CFA ინსტიტუტს აქვს ადრეული და სტანდარტული სარეგისტრაციო ვადები და რაც უფრო გვიან დარეგისტრირდებით ფასები მით უფრო გაიზრდება.

გამოცდაზე ადრეული რეგისტრაციის საფასური – 700 დოლარია, ხოლო სტანდარტულ ვადაში დარეგისტრირების შემთხვევაში გადაიხდით 1000 აშშ დოლარს.

ადრეული რეგისტრაციის ორი ნამდვილად კარგი მიზეზი არსებობს: პირველი, თქვენ დაზოგავთ 300 დოლარს, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ CFA-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსისთვის. მეორე მიზეზი კი ის არის, რომ რაც უფრო ადრე დარეგისტრირდებით, მით უფრო მალე მიიღებთ გამოცდისთვის მოსამზადებელ რესურსებზე წვდომას და დაიწყებთ გამოცდისთვის მზადებას.

12. როდის იწყება BDO Academy-ში CFA Level I-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი?

CFA Level I-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი 4 აპრილიდან იწყება, რომელიც ჩატარდება ორშაბათ და ხუთშაბათ დღეს, საღამოს – 19:00 საათზე.

13. რამდენია BDO Academy-ის მოსამზადებელი კურსის ღირებულება და მოქმედებს თუ არა შიდა განვადება?

CFA Level I-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსის ღირებულება 3 800 ლარია.

კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლისთვის მოქმედებს ფასდაკლება და ღირებულება შეადგენს 3 500 ლარს. (ფასები მოცემულია დღგ-ის ჩათვლით).

კურსზე მოქმედებს 5 თვიანი შიდა განვადება.


ახლა, როცა ყველა კითხვაზე გაქვთ პასუხი თამამად შეგიძლიათ დაიწყოთ მომზადება ამ გამოცდისთვის.

შემოგვიერთდით CFA Level I-ის გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსზე, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი – ანა ბაზიარი გაუძღვება.

ანა სერტიფიცირებული ფინანსური ანალიტიკოსის წოდების მფლობელია (CFA® Charterholder) და ჩართულია საქართველოში ფასიანი ქაღალდების მიმართულებით მარეგულირებელი და საკანონმდებლო ჩარჩოს განვითარებაში, მათ შორის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შუამავლებისათვის მარეგულირებელი სტანდარტის სახით დაინერგა CFA-ის ეთიკის კოდექსი.