ფინანსური ტრენინგები
არაფინანსური ტრენინგები
კურსები საერთაშორისო გამოცდებისთვის
კორპორატიული ტრენინგები
ციცო მეტრეველი
ციცო მეტრეველი
BDO Georgia-ს აუდიტის და სხვა მარწმუნებული მომსახურების ჯგუფის ხელმძღვანელი
გიორგი ალავიძე
გიორგი ალავიძე
BDO Georgia-ს აუდიტის და სხვა მარწმუნებული მომსახურების ჯგუფის ხელმძღვანელი

სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი. კავკასიის ბიზნეს სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი.

ლიკა გოგუაძე
ლიკა გოგუაძე
BDO Georgia-ს ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის განყოფილების კონსულტანტი

სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრი. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრი.

ვანო კიკვილაშვილი
ვანო კიკვილაშვილი
Galt & Taggart-ის ასოცირებული ბანკირი | საინვესტიციო ბანკი

CFA Level II-ის კანდიდატი და სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი ფინანსების მიმართულებით | მუშაობის 6 წლიანი გამოცდილებით. 

გვანცა თალაკვაძე
გვანცა თალაკვაძე
საქართველოს ბანკის IFRS ჯგუფის ანგარიშგების სამსახურის უფროსი

მუშაობის 7 წლიანი გამოცდილებით, სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრი.

ანზორ მეხრიშვილი
ანზორ მეხრიშვილი
BDO Georgia-ს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი

ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში მუშაობის 9 წლიანი გამოცდილება. მისი ხელმძღვანელობით BDO Georgia-ში დაინერგა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის საერთაშორისო სისტემა ISO/IEC 27001:2017. სერტიფიცირებული: CISA, CISM, ISO 27001 Senior LA, ISO 27001 Senior LI.

ხატია ბაბუხადია
ხატია ბაბუხადია
BDO Georgia-ს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელი

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება: საბანკო და Gambling სფეროში, საჯარო სტრუქტურაში და აუდიტორულ კომპანიაში. აქედან 3 წელი ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილების და მასში შემავალი რგოლების/პროცესების მართვის მიმართულებით.

გიორგი ბერძენიშვილი
გიორგი ბერძენიშვილი
ჯგუფის ხელმძღვანელი BDO Georgia-ს საგადასახადო განყოფილებაში

მუშაობის 7 და Microsoft Excel-ის ტრენერობის 2 წლიანი გამოცდილებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

მაგდა მეტრეველი
მაგდა მეტრეველი
Multivac Georgia-ს ფინანსური მენეჯერი

გრენობლის მენეჯმენტის სკოლის MBA პროგრამის კურსდამთავრებული | FCCA – სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრი | მუშაობის 11 წლიანი გამოცდილებით. 

ანა გორდაძე
ანა გორდაძე
Galt & Taggart-ის უფროსი ანალიტიკოსი | საინვესტიციო ბანკი

მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილებით, სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრი.

ანა ბაზიარი
ანა ბაზიარი
საქართველოს ეროვნული ბანკის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

სერტიფიცირებული ფინანსური ანალიტიკოსის წოდების მფლობელი (CFA® Charterholder), მუშაობის 7 წლიანი გამოცდილებით. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი.

ანა ჩართულია საქართველოში ფასიანი ქაღალდების მიმართულებით მარეგულირებელი და საკანონმდებლო ჩარჩოს განვითარებაში; მისი მონაწილეობით ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შუამავლებისათვის საქართველოში მარეგულირებელი სტანდარტის სახით დაინერგა სერტიფიცირებულ ფინანსურ ანალიტიკოსთა ინსტიტუტის (CFA Institute) მიერ განსაზღვრული ეთიკის პრინციპების კოდექსი.

ბექა კობახიძე
ბექა კობახიძე
BDO Georgia-ს საგადასახადო განყოფილების ჯგუფის ხელმძღვანელი

მუშაობის 7 წლიანი გამოცდილებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი და ACCA-ის სტუდენტი

ნატალია სარალიძე
ნატალია სარალიძე
TBC ბანკის სწავლებისა და განვითარების ლიდი/ბიზნეს პარტნიორი

16 წლიანი გამოცდილებით ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით. 10 წლიანი გამოცდილებით შერჩევის, ხოლო სწავლებისა და განვითარების კუთხით – 3.

CIPD-ის სერტიფიცირებული ადმინისტრაციული რესურსების მიმართულებით, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ბაკალავრი (თსუ) და მენეჯმენტის მაგისტრი (Warsaw Management University).

სესილი წულაია
სესილი წულაია
BDO Georgia-ს ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის განყოფილების ჯგუფის ხელმძღვანელი

მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი.

რუსუდან ქურდოვანიძე
რუსუდან ქურდოვანიძე
SPACE NEO ბანკის პროექტის მენეჯერი

Concierge Tbilisi-ს დამფუძნებელი/კომერციული დირექტორი. TBC Academy-ის ლექტორი. სერტიფიცირებული პროდუქტის მენეჯმენტში Stanford University-ის მიერ.

მიხეილ ჟუჟუნაშვილი
მიხეილ ჟუჟუნაშვილი
BDO Georgia-ს ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის განყოფილების მენჯერი

მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილება, სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის (BTU) მოწვეული ლექტორი.

გვანცა მურღვლიანი
გვანცა მურღვლიანი
TBC ბანკის ადამიანური კაპიტალის განყოფილების უფროსი

ლუნდის უნივერსიტეტის მაგისტრი ადამიანების, ცვლილებებისა და ცოდნის მართვის მიმართულებით.

ია წულაია
ია წულაია
საერთაშორისო HR ექსპერტი

HR და ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი. ფსიქოლოგიის დოქტორანტი ორგანიზაციული განვითარებისა და კონსალტინგის მიმართულებით. ბიზნესის ადმინისტრირების (Vrije Universiteit Amsterdam) და სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრი (თსუ).

თინი ოსეფაშვილი
თინი ოსეფაშვილი
ციფრული და სოციალური მედია კომუნიკაციების სპეციალისტი

მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილებით. “ლიბერთის” სოციალური მედია კომუნიკაციების ჯგუფის უფროსი. კარიერის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა საერთაშორისო სატელევიზიო მეგა-პროექტების, გლობალური და ლოკალური ბრენდების კამპანიების დაგეგმვასა და განხორციელებას.

ელენე ზერეკიძე
ელენე ზერეკიძე
BDO Academy-ის ტრენინგების უფროსი კონსულტანტი 

მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსების და საბანკო საქმის მაგისტრი.

ტრენინგ პროფილი: საქმანი ურთიერთობებისა და კლიენტთა მომსახურების სტანდარტები, ტრენერების ტრენინგი, ეთიკა და პროფესიული უნარები, Email ეტიკეტი, 1C საბუღალტრო პროგრამა

ელა მანუკიანი
ელა მანუკიანი
BDO Academy-ის ტრენინგების უფროსი კონსულტანტი

მუშაობის 13 წლიანი გამოცდილებით, სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი

მარიამ ჩაჩხიანი
მარიამ ჩაჩხიანი
BDO Academy-ის ტრენერი

მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილებით, ISET-ის (International school of economics at TSU ) ეკონომიკის მაგისტრი. საქართველოს უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროგრამა „ბალანსის“ მოწვეული ლექტორი.

ნინო გვენეტაძე
ნინო გვენეტაძე
Lukoil Georgia-ს მთავარი ბუღალტერი და საგადასახადო მენეჯერი

მუშაობის 14 წლიანი გამოცდილებით, SARAS-ისა და IFRS Foundation-ის პროგრამის სერტიფიცირებული ტრენერი. სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრი.

თეონა პაპიაშვილი
თეონა პაპიაშვილი
BDO Georgia-ს საგადასახადო განყოფილების ჯგუფის ხელმძღვანელი

მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

ბაია იზორია
ბაია იზორია
BDO Georgia-ს საგადასახადო განყოფილების ჯგუფის ხელმძღვანელი

სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრი. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრი და მაგისტრი. 

სპეციალიზაციის სფეროები: სამშენებლო ბიზნესი და უძრავი ქონება, ფინანსური სექტორი, დაზღვევა, მედიცინა და ფარმაცევტული საქმიანობა, ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, კომუნიკაცია, წარმოება, ვაჭრობა და დისტრიბუცია.

რატი დუმბაძე
რატი დუმბაძე
BDO Georgia-ს ჯგუფის ხელმძღვანელი საგადასახადო განყოფილებაში

მუშაობის 9 და Microsoft Excel-ის ტრენერობის 3 წლიანი გამოცდილებით, კაკასიის ბიზნესის სკოლის კურსდამთავრებული.

მარიამ ბექაური
მარიამ ბექაური
BDO Georgia-ს ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის განყოფილების ჯგუფის ხელმძღვანელი

მუშაობის 10 და Microsoft Excel-ის ტრენერობის 5 წლიანი გამოცდილებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული.

თეიკო ბოკუჩავა, SPHRi
თეიკო ბოკუჩავა, SPHRi
საერთაშორისო პროფესიული ტიტულის - PHRi-ის მფლობელი

მუშაობის 17 წლიანი გამოცდილებით. ადამიანური რესურსების კუთხით კემბრიჯის უნივერსიტეტის ლუსი კავენდიშ კოლეჯის მოსახლეობის და განვითარების კურსდამთავრებული. ნეირო ლინგვისტური პროგრამირების პრაქტიკოსი – სერტიფიცირებული საერთაშორისო ნეირო ლინგვისტური პროგრამირების ასოციაციის მიერ.

ზურა ნატროშვილი
ზურა ნატროშვილი
BDO Georgia-ს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

მუშაობის 8 წლიანი გამოცდილებით, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი (კერძო სამართლის მიმართულებით) და ლექტორობის 5 წლიანი გამოცდილებით.