15 აპრილს ჩატარდა უფასო ვებინარი IFRS-ში თემაზე: არამატერიალური აქტივები.

იხილეთ ვებინარის ჩანაწერი ბმულზე: https://bit.ly/3exDHgs