პროდუქტის მენეჯმენტი

პროდუქტის მენეჯმენტი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და მოთხოვნადი ორგანიზაციული ფუნქციაა კომპანიებისთვის, ვინაიდან ის აერთიანებს პროდუქტის დიზაინს, ფუნქციონალს და ბიზნეს გადაწყვეტილებებს. BDO Academy-ის სალექციო კურსი მოიცავს ყველა ძირითად უნარ-ჩვევების განვითარებას, რაც საჭიროა პროდუქტის მართვის მთელი ციკლის განმავლობაში. ამასთან, ეჯაილისა და სკრამის პრაქტიკებს პროდუქტის მენეჯმენტსა და განვითარებაში.

სასწავლო კურსის აუდიტორია

 • ყველა, ვისაც აინტერესებს პროდუქტის მენეჯმენტი
 • სპეციალისტების, მენეჯერებია და ხელმძღვანელები, ვინც მუშაობს გაყიდვებში, მარკეტინგში, HR-ში და მართავს ან ქმნის პროდუქტებს და ფიქრობს პროდუქტის განვითარებაზე.

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები

ტრენინგის მონაწილეები კურსის განმავლობაში შეისწავლიან:

 • როგორ დააგენერირონ იდეები
 • ბაზრის კვლევისა და მომხმარებლებთან ინტერვიუების გამოყენებით შეაფასონ შესაძლებლობები
 • ეფექტური ხედვისა და  სტრატეგიული გეგმის შედგენას
 • MVP-სა და UX ძირითად პრინციპებს
 • როგორ განსაზღვრონ და ადევნონ თვალი სწორ მეტრიკებს: გარდაქმნებს, ზრდას, აქტივობებისა და შენარჩუნების ოპტიმიზაციას

სწავლების მეთოდოლოგია

ტრენინგი ჩატარდება სწავლების პრაქტიკული მეთოდის გამოყენებით, რაც მსმენელებს საშუალებას მისცემს მაგალითების მეშვეობით უკეთ გაიაზრონ განსახილველი თემის არსი და მნიშვნელობა. კურსის განმავლობაში მსმენელები იმუშავებენ ინდივიდუალურ პროექტებზე, რომელსაც საბოლოო პრეზენტაციაზე წარადგენენ.

სასწავლო კურსის შინაარსი 

 • შესავალი პროდუქტის მენეჯმენტში
 • ბაზრის კვლევა და მომხმარებლები
 • პროდუქტის ხედვის და სტრატეგიის დეფინიცია
 • იდეების გენერაცია, ვალიდაცია და პრიორიტეტიზაციის ტექნიკები
 • UX/UI დიზაინი და პრინციპები
 • პროდუქტის დეველოპმენტი და გაშვება ეჯაილ მეთოდოლოგიის გამოყენებით
 • პროდუქტის მეტრიკები 
 • პროდუქტის გაშვების სტრატეგია და მარკეტინგი
 • გუნდის და სტეიკჰოლდერების მართვა და კომუნუკაცია
 • პრეზენტაცია

ნათია ჭანტურია 

Space International ბანკის ტრაიბ ლიდი და სენიორ პროდუქტების მენეჯერი 


12 წლიანი მუშაობის გამოცდილებით. კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი (B.B.A.), მარკეტინგი/მარკეტინგის მენეჯმენტი; სერტიფიცირებული პროდუქტის მენეჯმენტში Stanford University-ის მიერ.

🔗 LinkedIn

 

ხანგძლივობა: 20 საათი

ღირებულება: 1 100 ლარი

 

რეგისტრაცია
სილაბუსი