ბლოგი2021-01-14T16:39:49+04:00

ბლოგი

RCPS – პრობლემების მართვა LEAN მეთოდოლოგიით (ვიდეო)

ივნისი 22, 2021|

Lean მენეჯმენტი მართვის უნივერსალური ინსტრუმენტია, რომელიც უზრუნველყოფს სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაციას [...]

დღგ-ის უახლესი ცვლილებები: დაკავშირებული უძრავი ნივთის დაბეგვრასთან

მაისი 20, 2021|

დაკავშირებული უძრავი ნივთის დაბეგვრასთან: საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 996-ე ბრძანების 112-ე მუხლს მარტის თვეში დაემატა 48-ე ნაწილი.

ზეგანაკვეთური სამუშაო – საქართველოს შრომის კოდექსი

აპრილი 13, 2021|

ზეგანაკვეთურ სამუშაოსთან მიმართებით 2020 წელს დადგენილი ცვლილებები საქართველოს შრომის კოდექსში [...]