ბლოგი2023-01-16T13:34:56+04:00

ბლოგი

არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობა

სექტემბერი 19, 2022|

2020 წლის ივლისის თვეში გამოქვეყნდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება „საგადასახადო [...]

რეალიზაციის თანხის დაანგარიშება უცხოურ ვალუტაში ნასყიდობის გაფორმებისას

სექტემბერი 19, 2022|

ბუღალტერიის პრაქტიკაში ხშირად შეხვდებით შემთხვევებს, როცა საქონლის ან მომსახურების რეალიზაციაზე [...]

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სანქციებისგან გათავისუფლების ღონისძიებები

სექტემბერი 14, 2022|

2022 წლის 19 აპრილს გამოქვეყნდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №9021, [...]

საწარმოს გადაცემა – საქართველოს შრომის კოდექსი

სექტემბერი 5, 2022|

„საწარმოს გადაცემა“ საქართველოს შრომის კოდექსში 2020 წლის ცვლილებებით დამკვიდრებული ტერმინია, [...]

LEAN მენეჯმენტის კურსი ატლანტიკ საქართველოს თანამშრომლებისთვის

ივლისი 13, 2022|

BDO Academy-მ ატლანტიკ საქართველოს თანამშრომლებისთვის, გუნდის ლიდერების განვითარების პროექტის ფარგლებში, [...]