ბლოგი2021-01-14T16:39:49+04:00

ბლოგი

ამოქმედებული რეგულაცია ფას IV კატეგორიის საწარმოებისთვის

თებერვალი 24, 2021|

ამოქმედებულია რეგულაცია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის მიერ, რომელიც [...]

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ საქართველოს საგადასახადო კოდექსს?

თებერვალი 16, 2021|

საგადასახადო კოდექსი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა [...]

ტესტი: შეამოწმე შენი ცოდნა PHRi-ის სერტიფიცირებისთვის (ENG)

თებერვალი 4, 2021|

PHRi საერთაშორისოდ აღიარებული პროფესიული ტიტულია, რომელსაც ადამიანური რესურსების მართვის სერტიფიცირების [...]