ბლოგი2021-01-14T16:39:49+04:00

ბლოგი

არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობა

სექტემბერი 19, 2022|

2020 წლის ივლისის თვეში გამოქვეყნდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება „საგადასახადო [...]

რეალიზაციის თანხის დაანგარიშება უცხოურ ვალუტაში ნასყიდობის გაფორმებისას

სექტემბერი 19, 2022|

ბუღალტერიის პრაქტიკაში ხშირად შეხვდებით შემთხვევებს, როცა საქონლის ან მომსახურების რეალიზაციაზე [...]

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სანქციებისგან გათავისუფლების ღონისძიებები

სექტემბერი 14, 2022|

2022 წლის 19 აპრილს გამოქვეყნდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №9021, [...]

საწარმოს გადაცემა – საქართველოს შრომის კოდექსი

სექტემბერი 5, 2022|

„საწარმოს გადაცემა“ საქართველოს შრომის კოდექსში 2020 წლის ცვლილებებით დამკვიდრებული ტერმინია, [...]

LEAN მენეჯმენტის კურსი ატლანტიკ საქართველოს თანამშრომლებისთვის

ივლისი 13, 2022|

BDO Academy-მ ატლანტიკ საქართველოს თანამშრომლებისთვის, გუნდის ლიდერების განვითარების პროექტის ფარგლებში, [...]

„საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ ტრენერებისთვის „ტრენერების ტრენინგი“ ჩატარდა

ივნისი 9, 2022|

„საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ ტრენერთა რესერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში, BDO Academy-მ ჩაატარა [...]

თეგეტა ჰოლდინგის მენეჯერებისთვის BDO Academy-მ კურსი „ფინანსები მენეჯერებისთვის“ ჩაატარა

მაისი 25, 2022|

თანამშრომელთა განვითარების პროექტის ფარგლებში, თეგეტა აკადემიამ დააორგანიზა ტრენინგი თემაზე „ფინანსები [...]