ბლოგი2021-01-14T16:39:49+04:00

ბლოგი

ამოქმედებული რეგულაცია ფას IV კატეგორიის საწარმოებისთვის

თებერვალი 24, 2021|

ამოქმედებულია რეგულაცია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის მიერ, რომელიც [...]

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ საქართველოს საგადასახადო კოდექსს?

თებერვალი 16, 2021|

საგადასახადო კოდექსი საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა [...]

ფინანსები არაფინანსისტებისთვის – Online ვებინარი (ვიდეო)

ნოემბერი 24, 2020|

18 ნოემბერს ჩატარდა Online ვებინარი თემაზე: ფინანსები არაფინანსისტებისთვის. ვებინარის განმავლობაში [...]