ბლოგი2021-01-14T16:39:49+04:00

ბლოგი

ცვლილება საქონლის სატრანსპორტო და მასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯების შესახებ

ოქტომბერი 6, 2021|

11 და 12 ოქტომბერს ვატარებთ სემინარს - საგადასახადო სიახლეები: დღგ-ის [...]

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები ფას 4 კატეგორიის საწარმოებისთვის

აგვისტო 23, 2021|

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ამოქმედებული რეგულაცია [...]

ინვესტიციების მართვის ინდუსტრიის საკვანძო სიტყვები და ფრაზები (ქვიზი)

ივნისი 24, 2021|

BDO Academy-ში ტარდება მოსამზადებელი კურსი CFA-ის პირველი დონის გამოცდისთვის, სადაც [...]

RCPS – პრობლემების მართვა LEAN მეთოდოლოგიით (ვიდეო)

ივნისი 22, 2021|

Lean მენეჯმენტი მართვის უნივერსალური ინსტრუმენტია, რომელიც უზრუნველყოფს სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაციას [...]