ბლოგი2023-01-16T13:34:56+04:00

ბლოგი

მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსების წესის ცვლილება

მარტი 27, 2023|

2022 წლის 6 დეკემბერს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე [...]

არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობა

სექტემბერი 19, 2022|

2020 წლის ივლისის თვეში გამოქვეყნდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება „საგადასახადო [...]

რეალიზაციის თანხის დაანგარიშება უცხოურ ვალუტაში ნასყიდობის გაფორმებისას

სექტემბერი 19, 2022|

ბუღალტერიის პრაქტიკაში ხშირად შეხვდებით შემთხვევებს, როცა საქონლის ან მომსახურების რეალიზაციაზე [...]

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სანქციებისგან გათავისუფლების ღონისძიებები

სექტემბერი 14, 2022|

2022 წლის 19 აპრილს გამოქვეყნდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №9021, [...]