ტრენერების ტრენინგი 

მათთვის, ვისაც ცოდნის სხვებისთვის გაზიარება და ტრენერობა იზიდავს, BDO Academy წარმოგიდგენთ კურსს ტრენერების ტრენინგს (TOT). ამ კურსის გავლით მსმენელები შეისწავლიან და გაიუმჯობესებენ ტრენერისთვის და ტრენინგის მენეჯმენტისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს, რათა შეძლონ სრულყოფილი და საინტერესო ტრენინგის სესიების ჩატარება. 

სასწავლო კურსის მიზნები 

 • ეფექტიანი ტრენინგის ჩატარებისთვის საჭირო ცოდნის მიღება 

 • აუდიტორიასთან მუშაობის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარის გამომუშავება 

 • ტრენინგის ჩატარების სპეციფიური ტექნიკების შესწავლა 

 • შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება/დახვეწა. 

სასწავლო კურსის აუდიტორია

 • ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც სურს მიიღოს ცოდნა ტრენინგის, როგორც სწავლების ინტერაქციული მეთოდის შესახებ და გამოიმუშავოს ტრენერის უნარ-ჩვევები
 • მოქმედი ტრენერები, ვისაც სურთ გაიუმჯობესონ ტრენინგის ჩატარების უნარ-ჩვევები.

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები

ტრენინგის მონაწილეები კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებენ:

 • შეიქმნან სწორი წარმოდგენა ტრენინგის, როგორც სწავლების ინტერაქციული მეთოდის შესახებ
 • ეფექტურად ააწყონ ტრენინგის პროგრამა
 • საფუძვლიანად მოემზადონ ტრენინგის ჩატარებისთვის
 • სწორად წარმართონ ტრენინგის მიმდინარეობა
 • გამოიყენონ ტრენინგის განსხვავებული მეთოდები იმისთვის, რომ უფრო საინტერესო და სახალისო გახადონ სწავლების პროცესი
 • მოქნილად მართონ ჯგუფის დინამიკა
 • მოერგონ განსხვავებული ტიპის აუდიტორიას და სასურველი მიმართულებით წარმართოთ „რთული“ სიტუაციები.

სწავლების მეთოდოლოგია

ტრენინგს ექნება პრაქტიკული ხასიათი. ტრენერისთვის საჭირო ინფორმაციის მიღების შემდეგ, მსმენელები გააკეთებენ დავალებას – თავად ჩაატარებენ დემო ტრენინგს და მიიღებენ უკუკავშირს.

სასწავლო კურსის შინაარსი 

 • ტრენინგის, როგორც სწავლების ერთ-ერთი მეთოდის არსი და დანიშნულება
 • მოზრდილთა სწავლების სპეციფიკა
 • ტრენინგის ციკლი და სტრუქტურა
 • ტრენინგისთვის მომზადება
 • პროფესიონალი ტრენერის მახასიათებლები
 • ტრენერობის სხვადასხვა სტილი
 • ტრენინგის წარმართვის ძირითადი წესები
 • ინფორმაციის გადაცემა – მიღების თავისებურებები
 • ტრენინგის მეთოდები
 • „რთული“ მონაწილეებისა და ჯგუფის დინამიკის მართვა
 • პრეზენტაციის ვიზუალური ნაწილი.

ელენე ზერეკიძე

BDO Academy-ის ტრენინგების უფროსი კონსულტანტი


მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილებით, მოწვეული ლექტორი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ეთიკისა და პროფესიული უნარების მოდულის და Accountant in Business – F1-ის კურსზე.

 

 

 

 

ხანგრძლივობა: 24 საათი  

ღირებულება: განსხვავებული

რეგისტრაცია
სილაბუსი