ტრენერების ტრენინგი 

მათთვის, ვისაც ცოდნის სხვებისთვის გაზიარება და ტრენერობა იზიდავს, BDO Academy წარმოგიდგენთ კურსს ტრენერების ტრენინგს (TOT). ამ კურსის გავლით შეძლებთ შეისწავლოთ და განავითაროთ ტრენერისთვის და ტრენინგის მენეჯმენტისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, რათა შეძლოთ სრულყოფილი და საინტერესო ტრენინგის სესიების ჩატარება. 

კურსის მიზანი 

 • ეფექტიანი ტრენინგის ჩატარებისთვის საჭირო ცოდნის მიღება 

 • აუდიტორიასთან მუშაობის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარის გამომუშავება 

 • ტრენინგის ჩატარების სპეციფიური ტექნიკების შესწავლა 

 • შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება / დახვეწა. 

კურსი განკუთვნილია:

 • ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სურს მიიღოს ცოდნა ტრენინგის, როგორც სწავლების ინტერაქციული მეთოდის შესახებ და გამოიმუშავოს ტრენერის უნარ-ჩვევები
 • მოქმედი ტრენერებისთვის, ვისაც სურთ გაიუმჯობესონ ტრენინგის ჩატარების უნარ-ჩვევები.

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებთ:

 • შეიქმნათ სწორი წარმოდგენა ტრენინგის, როგორც სწავლების ინტერაქციული მეთოდის შესახებ
 • ეფექტურად ააწყოთ ტრენინგის პროგრამა
 • საფუძვლიანად მოემზადოთ ტრენინგის ჩატარებისთვის
 • სწორად წარმართოთ ტრენინგის მიმდინარეობა
 • გამოიყენოთ ტრენინგის განსხვავებული მეთოდები იმისთვის, რომ უფრო საინტერესო და სახალისო გახადოთ სწავლების პროცესი
 • მოქნილად მართოთ ჯგუფის დინამიკა
 • მოერგოთ განსხვავებული ტიპის აუდიტორიას და სასურველი მიმართულებით წარმართოთ „რთული“ სიტუაციები.

ტრენინგს ექნება პრაქტიკული ხასიათი. ტრენერისთვის საჭირო ინფორმაციის მიღების შემდეგ, მსმენელები გააკეთებენ დავალებას – თავად ჩაატარებენ  დემო ტრენინგს და მიიღებენ უკუკავშირს.

კურსის თემატიკა 

 • ტრენინგის, როგორც სწავლების ერთ-ერთი მეთოდის არსი და დანიშნულება
 • მოზრდილთა სწავლების სპეციფიკა
 • ტრენინგის ციკლი და სტრუქტურა
 • ტრენინგისთვის მომზადება
 • პროფესიონალი ტრენერის მახასიათებლები
 • ტრენერობის სხვადასხვა სტილი
 • ტრენინგის წარმართვის ძირითადი წესები
 • ინფორმაციის გადაცემა – მიღების თავისებურებები
 • ტრენინგის მეთოდები
 • „რთული“ მონაწილეებისა და ჯგუფის დინამიკის მართვა
 • პრეზენტაციის ვიზუალური ნაწილი.

ლიკა ჯაფარლი

ტრენერი, სოციალური ფსიქოლოგი


12 წლიანი აქტიური გამოცდილება ტრენინგებისა და განვითარების სფეროში, კონფლიქტების მართვის მაგისტრი, ჩატარებული აქვს 500-ზე მეტი სოციალური უნარ-ჩვევების ტრენინგი თუ კონსულტაცია, როგორც ბიზნეს, ისე საჯარო სექტორში.

ხანგრძლივობა: 24 საათი

ღირებულება: 750 ლარი

რეგისტრაცია
სილაბუსი