5 მაისს ჩატარდა უფასო ვებინარი თემაზე: პროგრამა ბალანსის RS-თან ინტეგრაცია

იხილეთ ვებინარის ჩანაწერი ბმულზე: https://youtu.be/Hil2Feh-p5U