24 აპრილს ჩატარდა უფასო ვებინარი თემაზე: დღგ-ის ჩათვლის უფლება

იხილეთ ვებინარის ჩანაწერი ბმულზე: https://youtu.be/8s1ii0fF2ws