17 ივლისს ჩატარდა უფასო ვებინარი თემაზე: მცირე და საშუალო საწარმოების ფასს ზე გადასვლა

იხილეთ ვებინარის ჩანაწერი ბმულზე: https://youtu.be/DreRq7WtlbM