სოციალური მედია მარკეტინგი 

სოციალური მედია ციფრულ სივრცეში საკომუნიკაციო არხების ერთობლიობაა, რომელიც გვეხმარება ბრენდის შექმნასა და პოტენციურ მომხმარებლებთან ურთიერთობაში. BDO Academy-ის ტრენინგი დაგეხმარებათ ფეხი აუწყოთ ყოველდღიურად განახლებადი სფეროს ტემპს.

სასწავლო კურსის მიზნები 

 • სოციალური მედიის, როგორც ბიზნესპლატფორმის შესაძლებლობების გაცნობა
 • სოციალური მედია კამპანიების დაგეგმვისა და შესრულების საჭირო უნარების გამომუშავება
 • სოციალურ მედიაში რეკლამის მენეჯმენტის პრინციპებისა და ანალიტიკის გაცნობა

სასწავლო კურსის აუდიტორია

 • მარკეტინგის სფეროში დასაქმებული პირები
 • საშუალო რგოლის მენეჯერები
 • ყველა, ვისაც სურს შეიძინოს და განიმტკიცოს ცოდნა სოციალური მედია პლატფორმებში. 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები

ტრენინგის მონაწილეები კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებენ:

 • ციფრული და სოციალური მედია სტრატეგიის შემუშავებასა და განხორციელებას
 • Facebook-ისა და Instagram-ის სარეკლამო სტრატეგიის ოპტიმიზაციას
 • ციფრულ და სოციალურ მედიაში კამპანიისგან მიღებული შედეგების გაანალიზებას.

სწავლების მეთოდოლოგია

ტრენინგი ჩატარდება სწავლების პრაქტიკული მეთოდის გამოყენებით, რაც მსმენელებს საშუალებას მისცემს პრაქტიკული მაგალითების მეშვეობით უკეთ გაიაზრონ განსახილველი თემის არსი, მნიშვნელობა და შეძლონ შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

სასწავლო კურსის შინაარსი 

 • ციფრული და სოციალური მედია მარკეტის მიმოხილვა

  • ტოპ გვერდები
  • ტრენდები და გამოწვევები
  • სტატისტიკა
  • ქართული სარეკლამო ბაზრის შესაძლებლობები
  • ძირითადი საკომუნიკაციო არხები და პლატფორმები
 • თარგეთინგის შესაძლებლობები
 • შესყიდვის ტიპები
 • რემარკეტინგი
 • Paid / Owned / Earned Media
 • ციფრული კამპანიის დაგეგმარება
 • Google 101
 • კამპანიის გეგმარება სოციალურ მედიაში
 • ფლეისმენტის ტიპები და ფორმატები
 • სტრატეგიის შემუშავება
 • კონტენტის ტიპები და ტრენდები
 • როგორ ველაპარაკოთ სხვადასხვა თაობებს
 • Live / Stories / Video etc. Production
 • Business / Ads Manager
 • Facebook Insights & Analytics
 • ფეისბუქ ჯგუფები
 • მომხმარებელთან ურთიერთობა
 • კრიზისის მენეჯმენტი
 • Influencer Marketing
 • Self-Branding in Social Media

თინი ოსეფაშვილი

ციფრული და სოციალური მედია კომუნიკაციების სპეციალისტი


“ლიბერთის” სოციალური მედია კომუნიკაციების ჯგუფის უფროსი. კარიერის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა საერთაშორისო სატელევიზიო მეგა-პროექტების, გლობალური და ლოკალური ბრენდების კამპანიების დაგეგმვასა და განხორციელებას.

ხანგრძლივობა: 22 საათი

ღირებულება: განსხვავებული

რეგისტრაცია
სილაბუსი