ფას IV კატეგორიის საწარმოებისთვის

ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის – სემინარის განმავლობაში სტუდენტები ისწავლიან ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას, წარდგენას, პორტალზე ატვირთვასა და მონაცემების შევსებას კანონის შესაბამისად.

კურსი განკუთვნილია:

  • მეოთხე კატეგორიის საწარმოში  დასაქმებული პროფესიონალებისთვის (ბუღალტრებისთვისა და ფინანსისტებისთვის)
  • ყველასთვის, ვისაც დამოუკიდებლად სურს ფინანსური ანგარიშგების მომზადება. 

სემინარის გავლის შემდეგ შეძლებთ:

  • ფინანსური ანგარიშგებებისა (უწყისების) და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მომზადებას
  • კანონის შესაბამისად პორტალზე ანგარიშგების ატვირთვასა და მონაცემების შევსებას
  • ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური საფუძვლები
  • ფინანსური ანგარიშგებების (უწყისების) მომზადება
  • ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მომზადება
  • კანონის შესაბამისად, პორტალზე ანგარიშგების ატვირთვა და მონაცემების შევსება

ნინო ბიჭაშვილი

ბიზნეს სერვისებისა და აუთსორსინგის განყოფილების მენჯერი


მუშაობის 9 წლიანი გამოცდილება, სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი.

ხანგრძლივობა: 5 საათი (2 დღე)

ღირებულება: 110 ლარი (დღგ-ის ჩათვლით) 

რეგისტრაცია
სილაბუსი