ბალანსი

“ბალანსი” არის სააღრიცხვო გადაწყვეტილება თანამედროვე ბუღალტრებისთვისა და მენეჯერებისთვის, რომლებსაც სურთ ისარგებლონ Hi-Tech შესაძლებლობებით და გახადონ მათი ყოველდღიური საქმიანობა უფრო ეფექტიანი და ამავე დროს სასიამოვნო. კურსის მიზანია მსმენელებისთვის სააღრიცხვო პროგრამის ძირითადი ფუნქციების დეტალურად გაცნობა და შესწავლა. 

კურსი განკუთვნილია:

 • ბუღალტრებისათვის 
 • მთავარი ბუღალტრებისათვის 
 • ფინანსური მენეჯერებისათვის 
 • მენეჯერებისათვის 
 • ოპერატორებისათვის და კომპანიის სააღრიცხვო სისტემაში ჩართული სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებთ:

 • პროგრამაში დამოუკიდებლად მუშაობას
 • სხვადასხვა შინაარსის სამეურნეო ოპერაციების ანალიზსა და ბუღალტრულად ასახვას
 • ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგებების მომზადებას და სურვილისამებრ აწყობას.

პროგრამა „ბალანსის“ შესახებ

ბალანსი არის ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამა  თანამედროვე ბუღალტრებისა და მენეჯერებისთვის, რომელიც შექმნილია 1C პლატფორმაზე და გამოირჩევა ტექნოლოგიური შესაძლებლობებით:

ვებ ინტერფეისი: ბაზასთან წვდომა ნებისმირი მოწყობილობიდან

ქლაუდ ტექნოლოგია: (SAAS) პროგრამით სარგებლობა ყოველთვიური გადასახადის სანაცვლოდ.

ძლიერი რეპორტინგი: 40-ზე მეტი ფინანსური და მენეჯერული რეპორტი და მობილური აპლიკაცია

Connect: ონლაინ მხარდაჭერა პირდაპირ პროგრამიდან.

RS.ge-სთან და ინტერნეტბანკთან ინტეგრაცია

ბალანსში სრულად არის გათვალისწინებული საგადასახადო სიახლეები: მოგების გადასახადის ახალი მოდელი და ავანსის დღგ.

WWW.BALANCE.GE

სასწავლო პროცესი დინამიურია და მოიცავს როგორც თეორიულ სწავლებას, ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს. განხილული იქნება მაგალითები, რომლებშიც აქტიურად ჩაერთვებიან მონაწილეები. ყოველ ტრენინგზე მსმენელები გააკეთებენ ახსნილ მასალასთან დაკავშირებულ ინდივიდუალურ პრაქტიკულ სამუშაოს. კურსის ბოლოს ჩატარდება ტესტირება, რის საფუძველზეც გაიცემა სერთიფიკატი.

ეფექტური შედეგისთვის მსმენელებს საშუალება ექნებათ ბალანსში იმუშაონ არამხოლოდ ტრენინგის მსვლელობის დროს, არამედ დისტანციურად ბალანსის დემო ვერსიაზე

თემატიკა

 • პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა
 • შესყიდვები
 • გაყიდვები
 • სასაქონლო ზედნადები და ანგარიშ-ფაქტურა
 • ძირითადი საშუალებები
 • ხელფასები
 • მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან, ფულადი სახსრები
 • პერიოდის დახურვა

მარიამ ჩაჩხიანი

BDO Academy-ის ტრენერი


მუშაობის 6 წლიანი გამოცდილებით, ISET-ის (International school of economics at TSU ) ეკონომიკის მაგისტრი და საქართველოს უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მოწვეული ლექტორი

ხანგრძლივობა: 16 საათი  

ღირებულება: 350 ლარი (დღგ-ის ჩათვლით) 

რეგისტრაცია
სილაბუსი